Mehmet Naci Aköz
kimdir?
Uçurtma Etkinlikleri Uçurtma Nasıl Yapılır? Uçurtma Şiirleri Video Galeri Gülen Okumuş
uçurtma kütüphanesi
Foto Galeri Müze Koleksiyonu Ziyaretçi Defteri Uçurtma Tarihçesi
Uçurtma Gönüllüleri Kulübü Tüzüğü

(İSTANBUL UÇURTMACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ESAS ALINMAK SURETİYLE GEÇERLİDİR)

A )       Dernek tüzüğünün Amaç ve Hizmet Konuları ile ilgili 3/5 maddesi çevresinde belirtilen;

Uçurtmacılığın yurdumuzda henüz gelişme aşamasında olması dolayısıyla yeni birliklerin, kulüplerin, derneklerin kurulması için altyapı çalışmalarında bulunmak, bunun için toplantılar düzenlemek, benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, tüm uçurtma kuruluşlarını federasyon çatısı altında toplamak,

Maddesi çerçevesinde;

Toplumların tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan sokak oyunlarının içinde apayrı bir yeri bulunan uçurtmanın, günümüzde daha büyük kitleler tarafından tanınmasını sağlamak amacı ile derneğin bilgisi ve oluru dâhilinde ulusal ve uluslar arası zeminde inceleme, araştırma yapmak, seminerler, konferanslar vermek, forum ve benzeri etkinliklere katılıp, görüş bildirmek, tebliğ yayınlamak, yayınlanmış tebliğleri derleyip kitaplaştırmak ve bu çerçevede okullarda, resmi kurum ve kuruluşlarda resim, kompozisyon, fotoğraf ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, buralarda derneğin kendi maddi imkânları veya sponsorlar vasıtası ile gerekirse nakdi veya ayni ödül ve ikramiye dağıtmak, bu etkinliklerin sonucunda sergiler düzenlemek faaliyetleri çerçevesinde alt yapı çalışmaları yapmak, yasal sınır olan 18 yaşın altındaki uçurtmaya gönül vermiş ve etkinliklere katılmak isteyen kişileri organize etmek, katkılarını sağlayacak çalışmalarda bulunmak

B )       Uçurtma kültürünün, eğlencesinin, şenlik, festival ve benzeri etkinliklerinin kalıcı bir nitelik kazanması için alt yapı çalışmaları yapmak, bunun için derneğin bilgisi ve oluru dâhilinde gerekli her türlü resmi görüşmelerde ve davetlerde bulunmak.

C )       Uçurtmanın eğitimini vermek için okullar, resmi, özel kurum ve kuruluşlarda kurslar düzenlenmesi, dersler verilmesi, bu konuda eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmesi için dernek çalışmalarına öncülük etmek / alt yapı oluşturucu faaliyetlerde bulunmak.

D )       Dernek yönetiminden onay almak ve dernek çalışması içinde olacak şekilde uçurtma ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan birlik, kulüp, dernek, federasyon, müze ve benzeri kuruluşlardan bilgi, belge, malzeme temin etmek ve benzeri konularda işbirliği yapmak. Aynı amaçlar doğrultusunda ortak yarışmalar, festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenlemek, kuruluşların birbirlerini ziyaretini temin etmek, davet etmek, davetlere katılmak.

E )       Uçurtmacılığın yurdumuzda henüz gelişme aşamasında olması dolayısı ile Dernek yönetiminden onay almak ve dernek çalışması içinde olacak şekilde yeni birliklerin, kulüplerin, kurulması için kulübün bulunduğu köy, belde. İlçe, yakın iller veya bölgelerde veya okullarda alt yapı çalışmalarında bulunmak, bunun için toplantılar düzenlemek, benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.

F )       Uçurtma kültürünün, geçmişinin araştırılarak elde edilen bilgi, belge ve bulguların gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstlendiğine inanılan ve dünyanın pek çok ülkesinde örnekleri bulunan uçurtma müzesinin ülkemizde de kurulmuş olmasının getirdiği imkânların kullanılması için çaba göstermek, yurt içinde veya yurt dışında, uçurtma müzesine katkılarda bulunmak için gereken tüm alt yapı çalışması, inceleme ve araştırma yapmak.

G )       Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma müzesinde sergilenmek üzere çeşitli uçurtma, uçurtma malzemeleri, uçurtma ile ilgili kitap, dergi ve belgelerinin dernek tarafından bağış veya satın alınmasını sağlamak için işbirliği yapmak.

H )       Uçurtma Gönüllüleri Kulübünün tüzüğü, İstanbul Uçurtmacılar Derneği genel kurulu veya yönetim kurulunun alacağı kararlarla güncellenebilir.

Güncellemeler, ilgili temsilciliklere/kişilere yazılı olarak bildirildiğinde uygulanma zorunluluğu doğar.

I )        Uçurtma Gönüllüleri Kulübü temsilcileri, gerek görülmesi halinde İstanbul Uçurtmacılar Derneği yönetim kurulu kararı ile görevlerine son verilebilir.

İ )        Uçurtma Gönüllüleri Kulübü temsilcileri, gerek görülmesi halinde İstanbul Uçurtmacılar Derneği yönetim kurulu başkanlığına yazacakları yazı ile kulüple ve dernekle ilişkilerini sonlandırabilirler.

J )        Uçurtma Gönüllüleri Kulübü temsilcisi, kendi bünyesi içindeki çalışmalardan birinci derece sorumludur.

K )       Uçurtma Gönüllüleri Kulübü tüzüğünde belirtilmeyen konulardaki uygulamalar İstanbul Uçurtmacılar Derneği ana tüzüğü esas alınarak uygulayacaktır.

Yukarıdaki tüzük, İstanbul Uçurtmacılar Derneği ana tüzüğü esas alınmak suretiyle geçerlidir.