Mehmet Naci Aköz
kimdir?
Uçurtma Etkinlikleri Uçurtma Nasıl Yapılır? Uçurtma Şiirleri Video Galeri Gülen Okumuş
uçurtma kütüphanesi
Foto Galeri Müze Koleksiyonu Ziyaretçi Defteri Uçurtma Tarihçesi
İSTANBUL UÇURTMACILAR DERNEĞİ

 

Çok değerli ziyaretçimiz

İstanbul Uçurtmacılar Derneği sayfasında kısaca şu bilgilere ulaşabilirsiniz;

a)    Derneğin kuruluş amacı (Dernek tüzüğünden alınmıştır)

b)    Derneğin faaliyet alanları

c)     Dernek çatısı altında kurulan sivil toplum yapılanmaları ve aktiviteleri

d)    Derneğin sizlere çağrısı

Bu başlıkların dışında bir bilgiye ulaşmak ve/veya önerilerde bulunmak isterseniz lütfen iletişim kanallarımızı kullanarak bize ulaşınız

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz

 

A)   İstanbul Uçurtmacılar Derneği kuruluş amacı (Dernek tüzüğünden alınmıştır)

Toplumların tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan sokak oyunları içinde apayrı bir yeri bulunan uçurtmanın, günümüzde daha büyük kitleler tarafından tanınmasını sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası zeminde inceleme, araştırma yapmak, seminerler, konferanslar vermek, forum ve benzeri etkinliklere katılıp, görüş bildirmek, tebliğ yayınlamak, yayınlanmış tebliğleri derleyip kitaplaştırmak ve bu çerçevede okullarda, resmi kurum ve kuruluşlarda resim, kompozisyon, fotoğraf ve benzeri etkinlikleri düzenlemek buralarda derneğin kendi maddi imkânları veya sponsorlar vasıtası ile gerekirse nakdi veya ayni ödül ve ikramiye dağıtmak, bu etkinliklerin sonucunda sergiler düzenlemek.

Uçurtma kültürünün, eğlencesinin, şenlik, festival ve benzeri etkinliklerinin kalıcı bir nitelik kazanması için alt yapı çalışmaları yapmak, bunun için gerekli her türlü resmi görüşmelerde ve davetlerde bulunmak.

Uçurtmanın eğiitimini vermek için okullar, resmi, özel kurum ve kuruluşlarda kurslar düzenlemek, dersler vermek, bu konuda eğitim verecek öğretmenler yetiştirmek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili görüşmeleri yaparak yetiştirilen öğretmenlere öğretici sertifikaları vermek.

Uçurtma ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan Birlik. Kulüp, Dernek, Federasyon, Müze ve benzeri kuruluşlardan bilgi, belge, malzeme temin etmek ve benzeri konularda işbirliği yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda ortak yarışmalar, festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenlemek, kuruluşların birbirlerini ziyaretini temin etmek, davet etmek, davetlere katılmak.

Uçurtmacılığın yurdumuzda henüz gelişme aşamasında olması dolayısı ile yeni birliklerin,  kulüplerin, derneklerin kurulması için alt yapı çalışmalarında bulunmak, bunun için toplantılar düzenlemek, benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, tüm uçurtma kuruluşlarını federasyon çatısı altında toplamak.

Uçurtma kültürünün, geçmişinin araştırılarak elde edilen bilgi, belge ve bulguların gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstleneceğine inanılan ve dünyanın pek çok ülkesinde örnekleri bulunan uçurtma müzesi kurulması için yurt içinde veya yurt dışında gereken tüm alt yapı çalışması, inceleme ve araştırma yapmak.

Uçurtma müzesinde sergilenmek üzere çeşitli uçurtma, uçurtma malzemeleri, uçurtma ile ilgili kitap, dergi ve belgeleri bağış veya satın almak, uçurtma müzesi ile ilgili elde edilen tüm malzemeyi müze kurulması halinde bedelsiz olarak müzeye devir etmek.

B)   Derneğin faaliyet alanları

1980 Yılından itibaren Mehmet Naci Aköz tarafından sürdürülen uçurtmacılık faaliyetleri içinde doğan ülkemizin ilk ve tek uçurtma derneğidir.

Resmi kuruluşu 1997 olan derneğin asıl doğum tarihi 1986’dır.

Dernek projesi 1986 yılında hayata geçirilmesi planlanmış olsa da o günkü şartlarda “Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Birliği” adında bir birlik olarak hayata geçirilebildi.

10 Yıl faaliyetlerini birlik adı altında sürdüren uçurtmacılar, 1997 yılında “Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Derneği” adı ile ülkemizin ilk resmi uçurtma kuruluşunu kurdular.

2005 Yılına kadar ulusal ve uluslararası pek çok faaliyeti gerçekleştiren dernek, tüzüğünde geniş bir güncelleme yaparak adını değiştirdi ve “İstanbul Uçurtmacılar Derneği” unvanı ile faaliyetlerini devam ettirme kararı aldı.

Derneğin ana amacı unutulmaya yüz tutmuş, ancak sokak oyunlarımızın unutulmaması gereken oyuncakları arasında yer alan uçurtma kültürümüzün yaşatılması, yeni kuşaklara tanıtılması, modellerinin geliştirilmesi ve ülke uçurtmacılığımızı dünya ölçeğinde yeniden tanınır kılmak adına çalışmalar yapmaktır.

Bu çerçevedeki faaliyetlerin yürütülebilmesi için dernek merkezimizde, halka açık alanlarda, çeşitli sivil toplum kurumlarında uçurtma festivalleri, uçurtma atölyeleri, gezici sergiler şeklindeki etkinlikler, yine okullar ve/veya sivil toplum kurumlarında seminer, konferans, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek derneğin amacına uygun çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, gerektiğinde yeni kurumlar ve/veya uzun süreli devam ettirebilecek projelere imza atmak önemli hedeflerimiz arasındadır.

Bugüne kadar bu yolda gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanmalar arasında;

* Uçurtma Gönüllüleri Kulübü,

* www.ucurtmadunyasi.com sitesi,

* Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, STACK (Avrupa Sportif Uçurtmacılık Federasyonu) Türkiye temsilciliği,

* Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi ve

* Dünya uçurtma kurumları soyağacını sayabiliriz.

Ayrıca, 1998 yılında derneğimiz tarafından İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde takip edilen bir çalışma ile ülkemizde ilk kez okulların müfredatına “Uçurtma konulu ödevler” girmiş ve bugün tüm yurttaki ilkokullarımızın kitaplarında yer alması nedeniyle her yıl milyonlarca çocuğumuzun uçurtma ile tanışmasına vesile olmaktadır.

Derneğimiz, faaliyetlerini sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirdiğinden hiçbir çalışmasını ücretlendirmemektedir.

C)   Dernek çatısı altında kurulan sivil toplum yapılanmalarımızın faaliyetleri

 

Ülkemizin 1999 yılında kurulan ilk uçurtma kulübüdür.

Özellikle okullar ve çocuklarla ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönelik faaliyetleri sürdürmektedir.

a)         Uçurtma atölyesi çalışmaları (Sosyal projelerde okullar ve/veya sivil toplum kurumlarına)

b)         Uçurtma konulu konferans panel ve söyleşileri

c)         Uçurtma etkinliklerine proje destekleri

d)         Uçurtma ile ilgili her türlü bilgi, belge, arşiv çalışmalarının servis edilmesi

e)         Uçurtma ile ilgili şiirler, hikâyeler, fotoğraflar, grafik çalışmaları v.b. ile destekler verilmesi gibi aktiviteler ücretsiz olarak okul ve STK’lara aktarılmaktadır.

f)          Ayrıca¸ uçurtma odaklı olmak üzere her türlü talebe açıktır

Detaylı bilgi ve fotoğraflara ana sayfamızdaki Uçurtma Gönüllüleri Kulübü butonumuzdan ulaşabilirsiniz


 

 

Mehmet Naci Aköz tarafından 1980 yılından itibaren toplanan ve ilerleyen yıllarda ulusal/uluslararası pek çok kişi veya kurum tarafından da destek verilen bir çaba sonunda oluşturulan ülkemizin ilk ve tek uçurtma müzesidir.

2011 Yılı itibariyle Üsküdar Belediyesi ile işbirliğine giden müzemiz imkânlarını genişletme kararı almış ve isim değişikliğine giderek “Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi” adını kullanmaya başlamıştır.

2016 Mart ayı itibariyle, 26 ülkeden toplanan 2000’in üzerindeki parçalık koleksiyona sahip olan uçurtma müzesindeki ürünler 4 başlık altında toplanmıştır.

1          Uçurtmalar

2          Uçurtma yayınları

3          Uçurtma malzemeleri

4          Uçurtmalarla ilgili çeşitli objeler

Detaylı bilgi ve fotoğraflara ana sayfamızdaki Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi butonumuzdan ulaşabilirsiniz

 

AVRUPA SPORTİF UÇURTMACILIK FEDERASYONU

TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ